Nacionalinės emancipacijos dienos 2022 m. manifestas – „Ateitis yra moteriškos giminės“

17 vasario, 2022

Prieš ketverius metus, minėdamos šimtą Lietuvos nepriklausomybės metų, norėjome paskelbti Vasario 17 deklaraciją iš šio, Signatarų namų, balkono.

Mums buvo neleista, teko tai padaryti iš balkono šalia.

Tuomet skelbėme: 

“XIX–XX a. kertinis vienavyrės politikos akmuo jau apsamanojo. Valstybė laisva tik tada, kai laisvi yra visi jos piliečiai. Nėra ir negali būti pusinės laisvės.”

Matome – pokyčiai vyksta. Į Lietuvos istorinius pasakojimus grįžta moterys, vis drąsiau kalbame apie lyčių lygybę, teisingumą ir žmogaus teises. 

Bet pokyčiai lėti, susitinka su apsamanojusiu pasipriešinimu, kuriam svarbiau ramiai, “kaip visada” gyventi, o ne keisti, gerinti ir gražinti pasaulį aplink save. 

Tad šiemet skelbiame ir primename: 

LAISVĖ ir DRĄSA jos siekti, BENDRYSTĖ ir ATEITIS yra moteriškos giminės.

Žengti į ateitį ignoruojant „moterų klausimą“ tolygu klaidžiojimui rūke ties bedugne. Moterys patriarchalinėje kultūroje visad atstovavo ir tebereprezentuoja Kitą, tad joms aktualios darbotvarkės stūmimas į paraštes paliečia visus Kitus – tuos ir tas, kurioms norma nepalieka vietos dėl odos spalvos, kalbos ar išpažįstamos religijos, pajamų ar sveikatos būklės, seksualinės orientacijos, lyties tapatybės ar amžiaus, tas ir tuos, kuriuos patriarchalinis narcisizmas įkalina ignoravimo ir nihilizmo spąstuose.

ATEITIS yra moteriškos giminės ir mes keliame LAIMĖS žiburį, kuris sklaido prietarus, leidžia pražysti spalvingai mūsų įvairovei, grąžina tikėjimą kolektyvinėmis pastangomis ir nurodo bendrą kryptį.

ATEITIS yra moteriškos giminės, todėl turi būti pažabotas smurtas prieš moteris, smurtas artimoje aplinkoje ir ratifikuota Stambulo konvencija.

ATEITIS yra moteriškos giminės, todėl turi būti besąlygiškai garantuota moterims teisė į savo kūną ir apsisprendimą.

ATEITIS yra moteriškos giminės, todėl visiems Lietuvos piliečiams, nepriklausomai nuo jų lyties, lyties tapatybės ar seksualinės orientacijos turi būti įtvirtinta pamatinė teisė į šeimos gyvenimą.

ATEITIS yra moteriškos giminės, todėl atmetame bet kokius mėginimus skirstyti vaikus į labiau ar mažiau vertingus dėl jų kultūrinės kilmės.

ATEITIS yra moteriškos giminės, todėl turime siekti ne formalios, o faktinės demokratijos visiems.

ATEITIS yra moteriškos giminės, todėl moterims aktuali darbotvarkė turi tapti valstybės darbotvarke.

ATEITIS yra moteriškos giminės, todėl esame čia, kad pasiliktume.

Su Vasario 17!

UŽSISAKYKITE NAUJIENLAIŠKĮ